Caps Lock Tuşunun Açık Olup Olmadığını Kontrol Et - CSharp


Aşağıdaki metod ile projenizde Caps Lock tuşunun açık olup olmadığının kontrolünü yapabilirsiniz.

Kod


bool CapsLockDurumKontrol()
{
  if (Control.IsKeyLocked(Keys.CapsLock))
  {
    return true;
  }
  else
  {
    return false;
  }
}

Etiketler
csharp csharp klavye kısayolu işlemleri csharp metot örnekleri