Çarpım Tablosu Oluştur - CSharp


Verilen sayı üzerinden bir çarpım tablosu oluşturan ve bunu ListView üzerinde listeleyen bir C# Windows Forms proje alternatifidir.

Ekran Görüntüsü

Dosyalar

CarpimTablosuForm.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace CSharpCarpimTablosu
{
  public partial class CarpimTablosuForm : Form
  {
    public CarpimTablosuForm()
    {
      InitializeComponent();
    }

    void CarpimTablosuListeleListView(ListView listView, int sayi)
    {
      try
      {
        listView.Items.Clear();
        listView.Columns.Clear();

        listView.View = View.Details;
        listView.FullRowSelect = true;
        listView.GridLines = true;
        listView.Columns.Add("Sayı 1", 100);
        listView.Columns.Add("*", 30);
        listView.Columns.Add("Sayı 2", 100);
        listView.Columns.Add("=", 30);
        listView.Columns.Add("Sonuç", 100);

        for (int i = 0; i < 10; i++)
        {
          ListViewItem listViewItem = new ListViewItem();

          listViewItem.Text = sayi.ToString();
          listViewItem.SubItems.Add("*");
          listViewItem.SubItems.Add(i.ToString());
          listViewItem.SubItems.Add("=");
          listViewItem.SubItems.Add((sayi * i).ToString());

          listView.Items.Add(listViewItem);
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.Message);
      }
    }

    void SayiListesiniYukle(ToolStripComboBox toolStripComboBox)
    {
      toolStripComboBox.Items.Clear();

      for (int i = 0; i < 20; i++)
      {
        toolStripComboBox.Items.Add((i + 1).ToString());
      }
    }

    void RasgeleCarpimTablosuOlustur()
    {
      Random random = new Random();
      int rasgeleSayi = random.Next(1, 100);

      CarpimTablosuListeleListView(
        carpimTablosuListView,
        rasgeleSayi);

      seceneklerToolStripComboBox.Text = rasgeleSayi.ToString();
      seceneklerToolStripComboBox.SelectAll();
      seceneklerToolStripComboBox.Focus();
    }

    private void CarpimTablosuForm_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      SayiListesiniYukle(seceneklerToolStripComboBox);
      RasgeleCarpimTablosuOlustur();
    }

    private void seceneklerToolStripComboBox_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      if (e.KeyData == Keys.Enter)
      {
        CarpimTablosuListeleListView(
          carpimTablosuListView,
          Convert.ToInt32(seceneklerToolStripComboBox.Text));

        seceneklerToolStripComboBox.SelectAll();
      }
    }

    private void carpimTablosuOlusturToolStripButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      CarpimTablosuListeleListView(
        carpimTablosuListView,
        Convert.ToInt32(seceneklerToolStripComboBox.Text));

      seceneklerToolStripComboBox.Focus();
      seceneklerToolStripComboBox.SelectAll();
    }

    private void seceneklerToolStripComboBox_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      CarpimTablosuListeleListView(
        carpimTablosuListView, 
        Convert.ToInt32(seceneklerToolStripComboBox.Text));
    }
  }
}

İndirme Bağlantısı

Konu ile ilgili örnek dosyayı bu bağlantıdan indirebilirsiniz: İndir

Etiketler
csharp csharp matematik işlemleri csharp proje örnekleri csharp windows forms