Çarpma İşleminin Üç Alternatifi - Microsoft Excel


Excel VBA ile çarpma işlemi yapmak için kullanılabilecek 3 alternatif aşağıda verilmiştir.

Kod


Option Explicit

Sub CarpmaIslemiAlternatifleri()
  Dim sayi1, sayi2 As Double
  Dim dizi1, dizi2 As Variant
  
  sayi1 = 3
  sayi2 = 5
  
  'Yöntem 1
  Range("A1") = sayi1 * sayi2
  
  'Yöntem 2
  Range("A2") = WorksheetFunction.Product(sayi1, sayi2)
  
  'Yöntem 3
  dizi1 = Array(3)
  dizi2 = Array(5)
  
  Range("A3") = WorksheetFunction.SumProduct(dizi1, dizi2)
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub carpmaIslemiAlternatifleri()
  Dim sayi1, sayi2 As Double
  Dim dizi1, dizi2, dizi3 As Variant
  
  sayi1 = 3
  sayi2 = 5
  
  '--------------------------------------------------
  'Yöntem 1
  'Çarpma işaretini kullanarak çarpma yaptık.
  '--------------------------------------------------
  Range("A1") = sayi1 * sayi2
  
  '--------------------------------------------------
  'Yöntem 2
  'WorksheetFunction'un Product formülünden
  'yararlanarak çarpma yaptık.
  '--------------------------------------------------
  Range("A2") = WorksheetFunction.Product(sayi1, sayi2)
  
  '--------------------------------------------------
  'Yöntem 3
  'Biraz gereksiz bir yöntem ama belki işe yarayan
  'bir durum olur. Bu SumProduct (TOPLA.ÇARPIM)
  'verilen eşit boyutlu 2 ya da daha fazla dizide
  'sırasıyla her dizinin n. sıradaki elemanını
  'alıp çarpar. Sonra bu çarpım sonuçlarını da
  'alıp toplar. Biz de bir nevi bunu çarpma işlemi
  'için özelleştirdik.
  'Örnek
  'dizi1 = Array(3, 2, 4)
  'dizi2 = Array(3, 2, 4)
  'dizi3 = Array(3, 2, 4)
  '-----------------------
  '       27, 8, 64 (toplam 99)
  '
  '--------------------------------------------------
  dizi1 = Array(3)
  dizi2 = Array(5)

  Range("A3") = WorksheetFunction.SumProduct(dizi1, dizi2)
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba