CheckBox Seçim Durumunu Kontrol Et - CSharp


Verilen CheckBox nesnesinin seçili durumda olup olmadığını kontrol etmeye yarayan csharp kodu alternatifidir.

Kod


public static bool SecimDurumunuKontrolEt(CheckBox checkBox)
{
    return checkBox.Checked == true ? true : false;
}

Etiketler
csharp