Çok Fazla Koşula Göre İşlem Yap - Microsoft Excel


Eğer if içinde And, Or gibi operatörlerle çok fazla koşul girmek gerekiyorsa buna alternatif olarak ne yapılabilir sorusuna alternatif bir cevap hazırladım.

Kod


Option Explicit

Sub CokFazlaKosulaGoreIslemYap()
  Dim dizi  As Variant
  Dim d    As Variant
  Dim kontrol As Boolean
  
  dizi = Array( _
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, _
      11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, _
      21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30)
  
  kontrol = False
  
  For Each d In dizi
devamEt:
    If (d = 15) Then
      kontrol = True
      MsgBox "Koşula uyan değer bulundu: 15"
    ElseIf (d = 13) Then
      kontrol = True
      MsgBox "Koşula uyan değer bulundu: 13"
    ElseIf (d = 56) Then
      kontrol = True
      MsgBox "Koşula uyan değer bulundu: 56"
    Else
    On Error GoTo devamEt
    End If
  Next
  
  If (kontrol = False) Then
    MsgBox "Koşula uyan hiçbir değer bulunamadı."
  End If
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub CokFazlaKosulaGoreIslemYap()

  '--------------------------------------------------
  'Koşul sonuçlarımızı yazdıracağımız değişken.
  '--------------------------------------------------
  Dim dizi  As Variant
  
  '--------------------------------------------------
  'For Each döngüsünde kullanacağımız dizi
  'elemanını temsil edecek olan değişken.
  '--------------------------------------------------
  Dim d    As Variant
  
  '--------------------------------------------------
  'Koşulun sağlanıp sağlanmadığını kontrol
  'etmek için kullanacağımız değişken.
  'Eğer hiçbir koşul sağlanmamışsa işimize
  'yarayacak.
  '--------------------------------------------------
  Dim kontrol As Boolean
  
  
  '--------------------------------------------------
  'Burada If bloklarında kullanacağımız değerleri
  'yazdık. Ben 30 değerlik bir dizi oluşturdum.
  '--------------------------------------------------
  dizi = Array( _
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, _
      11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, _
      21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30)

  '--------------------------------------------------
  'Değişkene başlangıç değeri atadık.
  '--------------------------------------------------
  kontrol = False
  
  '--------------------------------------------------
  'Şimdi koşulları For Each yardımıyla
  'tek tek kontrol edeceğiz. Burada Select Case
  'alternatifi eminim bir çoğunuzun aklına geldi
  'ama asıl amaç if içindeki kalabalığı azaltmaktı.
  'Dizi yerine Collection vs. de kullanılabilir.
  '--------------------------------------------------
  For Each d In dizi
devamEt:
    If (d = 15) Then
      kontrol = True
      MsgBox "Koşula uyan değer bulundu: 15"
    ElseIf (d = 13) Then
      kontrol = True
      MsgBox "Koşula uyan değer bulundu: 13"
    ElseIf (d = 56) Then
      kontrol = True
      MsgBox "Koşula uyan değer bulundu: 56"
    Else
    On Error GoTo devamEt
    End If
  Next
  
  '--------------------------------------------------
  'Eğer 30 koşulumuzdan hiçbiri sağlanmadıysa
  'kontrol isimli değişkenimiz false olarak
  'kalacağından dolayı bu kısım çalışacak.
  '--------------------------------------------------
  If (kontrol = False) Then
    MsgBox "Koşula uyan hiçbir değer bulunamadı."
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba