ContextMenuStrip İmleci Sol Üst Köşede Olacak Şekilde Göster - CSharp


ContextMenuStrip nesnesinin açıldığında bunu imlecin ucunun o anki konumunu ContextMenuStrip nesnesinin en sol ve en üst köşesi olarak kabul ederek buna göre görüntülenmesini sağlayan csharp kodu alternatifidir.

Kod


/// <summary>
/// ContextMenuStrip nesnesinin açıldığında bunu
/// imlecin ucunun o anki konumunu ContextMenuStrip 
/// nesnesinin en sol ve en üst köşesi olarak
/// kabul ederek buna göre görüntülenmesini sağlar.
/// </summary>
/// <param name="contextMenuStrip">ContextMenuStrip nesnesi.</param>
public static void ImlecSolUstKosedeOlacakSekildeGoster(
    ContextMenuStrip contextMenuStrip)
{
    contextMenuStrip.Show(Cursor.Position);
}

Etiketler
csharp