Daha Önceden Oluşturulmuş Bir Word Dosyasını Aç - Microsoft Excel


Daha önceden oluşturulmuş bir word dosyasının tam yolu bilgisi verildiğinde o dosyayı açmaya yarayan bir VBA kodudur. Dosyayı açma işlemini Word.Application tipinde bir nesne aracılığıyla yapıyor.

Kod


Option Explicit

Sub DahaOncedenOlusturulmusBirWordDosyasiniAc()
  Dim wordDosyasi As Object
  Dim wordDosyasiYol As String
  
  Set wordDosyasi = CreateObject("Word.Application")
  wordDosyasi.Visible = True
  
  wordDosyasiYol = "C:\örnek dosya.docx"
  wordDosyasi.Documents.Open wordDosyasiYol
  
  Set wordDosyasi = Nothing
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub DahaOncedenOlusturulmusBirWordDosyasiniAc()
  
  '--------------------------------------------------
  'Word dosyasını nesne ile
  '(bu nesneden faydalanarak) açacağız.
  'Nesneyi atayacağımız değişken bu.
  '--------------------------------------------------
  Dim wordDosyasi As Object
  
  '--------------------------------------------------
  'Açacağımız Word dosyasının tam yolunu
  'atayacağımız değişken.
  '--------------------------------------------------
  Dim wordDosyasiYol As String
  
  '--------------------------------------------------
  'Yeni bir Word.Application örneği oluşturuyoruz.
  '--------------------------------------------------
  Set wordDosyasi = CreateObject("Word.Application")
  
  '--------------------------------------------------
  'Dosya içeriğini görmek istiyoruz,
  'bu yüzden görünürlüğünü açıyoruz.
  'Eğer bunu ayarlamasaydık dosya açılacaktı
  'ama arka planda çalışacaktı.
  '
  'Tabii bunun gerekli olduğu yerler de var.
  'Örneğin bir access veri tabanı dosyasına bizzat
  'açarak da müdahale edebiliriz, bir program
  'aracılığıyla hiç açmadan da müdahale edebiliriz.
  'Mesela excel dosyası üzerinden access verilerine
  'müdahale etmek gibi. Bu esnada access dosyası
  'arkaplanda çalışır ama bizzat access penceresi
  'açılmaz. Aynı mantık burada da geçerli.
  '--------------------------------------------------
  wordDosyasi.Visible = True
  
  '--------------------------------------------------
  'Word dosyasının tam yol bilgisini girdik.
  '--------------------------------------------------
  wordDosyasiYol = "C:\örnek dosya.docx"
  
  '--------------------------------------------------
  'Dosyayı açtık.
  '--------------------------------------------------
  wordDosyasi.Documents.Open wordDosyasiYol
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişkeni RAM'den temizledik.
  '--------------------------------------------------
  Set wordDosyasi = Nothing
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba