DataGridView İlk Sütundaki Satır Numaralarını Düzenle - CSharp


Eğer bir DataGridView nesnesinin ilk sütunu satır numaralarından oluşuyorsa bu numaraları yeniden düzenlenmeye yarayan csharp kodu alternatifidir.

Kod


/// <summary>
/// Eğer bir DataGridView nesnesinin ilk sütunu
/// satır numaralarından oluşuyorsa bu numaraları
/// yeniden düzenlenmeye yarayan metot alternatifidir.
/// </summary>
/// <param name="dataGridView">İşlem yapılacak DataGridView nesnesi.</param>
public static void IlkSutundakiSatirNumaralariniDuzenle(DataGridView dataGridView)
{
  int sayac = 1;
  foreach (DataGridViewRow item in dataGridView.Rows)
  {
    item.Cells[0].Value = sayac;
    sayac++;
  }
}

Etiketler
csharp