DataGridView İlk Veya Son Satırı Seç Ve O Satıra Git - CSharp


DataGridView nesnesinde ilk ya da son satırı seçmek ve o satıra gitmek için kullanılabilecek alternatif csharp kodudur.

Ekran Görüntüsü

Dosyalar

DataGridViewSatirSecForm.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace CSharpDataGridViewIlkVeyaSonVeriyiSecVeIlgiliSatiraGit
{
  public partial class DataGridViewSatirSecForm : Form
  {
    public DataGridViewSatirSecForm()
    {
      InitializeComponent();
    }

    void IlkSatiraGitDataGridView(DataGridView dataGridView)
    {
      dataGridView.ClearSelection();
      dataGridView.Rows[0].Cells[0].Selected = true;
      dataGridView.FirstDisplayedScrollingRowIndex = 0;
    }

    void SonSatiraGitDataGridView(DataGridView dataGridView)
    {
      int a = Convert.ToInt32(dataGridView.Rows.Count);
      dataGridView.ClearSelection();
      dataGridView.Rows[a - 2].Selected = true;
      dataGridView.FirstDisplayedScrollingRowIndex = dataGridView.RowCount - 1;
    }

    void DegerEkleDataGridView(DataGridView dataGridView)
    {
      DataTable dt = new DataTable();

      dt.Columns.Add("A");

      Random r = new Random();

      for (int i = 1; i <= 100; i++)
      {
        dt.Rows.Add(r.Next(1, 1000));
      }

      dataGridView.DataSource = dt;
      
      dataGridView.AutoResizeColumns();
      dataGridView.AutoResizeRows();
    }

    private void DataGridViewSatirSecForm_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      DegerEkleDataGridView(icerikDataGridView);
    }

    private void ilkSatiraGitButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      IlkSatiraGitDataGridView(icerikDataGridView);
    }

    private void sonSatiraGitButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      SonSatiraGitDataGridView(icerikDataGridView);
    }
  }
}

İndirme Bağlantısı

Konu ile ilgili örnek dosyayı aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

İndir

Etiketler
csharp csharp datagridview csharp windows forms