DataGridView Satır Sütun Ekle - CSharp


Verilen DataGridView örneğine boş satır/sütun eklemeye yarayan csharp kodu alternatifidir.

Kod


#region SatirEkle
/// <summary>
/// Verilen DataGridView örneğine boş satır ekler.
/// </summary>
/// <param name="dataGridView"></param>
public static void SatirEkle(DataGridView dataGridView)
{
    dataGridView.Rows.Add();
}
#endregion

#region SutunEkle
public static void SutunEkle(DataGridView dataGridView, string sutunBasligi, int genislik = 200)
{
    dataGridView.Columns.Add("sutun-adi", sutunBasligi);
}
#endregion

Etiketler
csharp