DataGridView Scroll Yap - CSharp


Verilen DataGridView nesnesi üzerinde programatik olarak scroll yaptırmaya yarayan csharp kodu alternatifidir.

Kod


public static void ScrollYap(DataGridView dgv)
{
    dgv.FirstDisplayedScrollingRowIndex = dgv.SelectedRows[0].Index;
}

Etiketler
csharp