DataGridView Seçilen Hücrenin Değerini Al - CSharp


DataGridView nesnesi üzerindeki hücreye tıklandığı zaman o hücrenin satır sütun bilgisiyle beraber değerini yazdıran C# kodu alternatifidir.

Ekran Görüntüsü

Dosyalar

DataGridViewSecilenHucreninDegeriniAlForm.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace CSharpDataGridViewSecilenHucreninDegeriniAl
{
  public partial class DataGridViewSecilenHucreninDegeriniAlForm : Form
  {
    public DataGridViewSecilenHucreninDegeriniAlForm()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private string SeciliHucreIleIlgiliBilgileriGetir_CellClick(
      DataGridView dataGridView, object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      return 
        "[" + dataGridView.CurrentCell.RowIndex
        + ". SATIR][" 
        + dataGridView.CurrentCell.ColumnIndex
        + ". SÜTUN]"
        + "[DEĞER: "
        + dataGridView.CurrentCell.Value.ToString() + "]";
    }

    void DataGridViewUzerineRasgeleDegerlerEkle(DataGridView dataGridView)
    {
      DataTable dt = new DataTable();

      dt.Columns.Add("A");
      dt.Columns.Add("B");
      dt.Columns.Add("C");
      dt.Columns.Add("D");
      dt.Columns.Add("E");

      Random r = new Random();

      for (int i = 1; i <= 5; i++)
      {
        dt.Rows.Add(
          r.Next(1, 1000),
          r.Next(1, 1000),
          r.Next(1, 1000),
          r.Next(1, 1000),
          r.Next(1, 1000));
      }

      dataGridView.DataSource = dt;
      dataGridView.AutoResizeColumns();
      dataGridView.AutoResizeRows();
    }

    private void DataGridViewIstenilenHucreninDegeriniAlForm_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      DataGridViewUzerineRasgeleDegerlerEkle(icerikDataGridView);
    }

    private void icerikDataGridView_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      bilgiToolStripLabel.Text =
        SeciliHucreIleIlgiliBilgileriGetir_CellClick(icerikDataGridView, sender, e);
    }
  }
}

İndirme Bağlantısı
Konu ile ilgili örnek dosyayı bu bağlantıdan indirebilirsiniz: İndir
Etiketler
csharp csharp datagridview csharp windows forms