DataGridView Seçili Satırdan Hücre Bilgilerini Getir - CSharp


Verilen DataGridView nesnesindeki seçili satıra ait hücre bilgilerini getirmeye yarayan csharp kodu alternatifidir.

Kod


public static string SeciliSatirdanHucreBilgileriniGetir(DataGridView dataGridView, int siraNo)
{
    return dataGridView.SelectedRows[0].Cells[siraNo].Value.ToString();
}

Etiketler
csharp