DataGridView Son Satıra Git - CSharp


Verilen DataGridView nesnesinde programatik olarak son satırı seçen ve o satıra giden csharp kodu alternatifidir.

Kod


public static void SonSatiraGit(DataGridView dgv)
{
    dgv.ClearSelection();
    dgv.Rows[dgv.Rows.Count - 1].Selected = true;
    dgv.FirstDisplayedScrollingRowIndex = dgv.Rows.Count - 1;
}

Etiketler
csharp