DataGridView Sütunları Otomatik Olarak Boyutlandır - CSharp


DataGridView nesnesine veri yüklerken sütunlar otomatik olarak program tarafından boyutlandırılsın istiyorsanız, aşağıdaki kod parçalarını kullanabilirsiniz.

Kod


void DataGridViewSutunBoyutlandir(DataGridView dataGridView)
{
  //Başlık sütunu da dahil tüm sütunları 
  //otomatik olarak boyutlandırır.
  dataGridView.AutoSizeColumnsMode = 
        DataGridViewAutoSizeColumnsMode.AllCells;

  //DataGridView'deki tüm hücreleri 
  //otomatik olarak boyutlandırır 
  //fakat sütun isimlerini bu işe 
  //dahil etmez.
  dataGridView.AutoSizeColumnsMode = 
        DataGridViewAutoSizeColumnsMode.AllCellsExceptHeader;

  //Otomatik boyutlandırmayı sadece 
  //sütun başlıklarına göre yapar.
  dataGridView.AutoSizeColumnsMode = 
        DataGridViewAutoSizeColumnsMode.ColumnHeader;

  //Otomatik boyutlandırmayı DataGridView'daki 
  //görünen hücrelere göre yapar, başlıkları 
  //bu boyutlandırmaya dahil etmez.
  dataGridView.AutoSizeColumnsMode = 
        DataGridViewAutoSizeColumnsMode.ColumnHeader;
}

Etiketler
csharp csharp datagridview csharp windows forms