DataGridView Tek Sütunlu Tablo İşlemleri - CSharp


Tek bir sütunu olan DataGridView nesnesi için kullanılabilecek metotların verildiği bir içeriktir.

Kod


#region SatirEkleTekSutun
/// <summary>
/// DataGridView örneğine satır ekledikten sonra hücrelerine de
/// dizide verilen verileri ekler.
/// </summary>
/// <param name="dgv"></param>
/// <param name="icerikler"></param>
public static void SatirEkleTekSutun(DataGridView dgv, string deger)
{
  dgv.ClearSelection();
  var index = dgv.Rows.Add();
  dgv.Rows[index].Selected = true;
  dgv.Rows[index].Cells[0].Value = deger;
}
#endregion

#region CokluSatirEkleTekSutun
/// <summary>
/// Eski verileri temizledikten sonra dizideki verileri döngü
/// ile yazdırıyor.
/// </summary>
/// <param name="dgv">İşlemin yapılacağı DataGridView nesnesi.</param>
/// <param name="dizi">Eklenecek veriler.</param>
public static void CokluSatirEkleTekSutun(DataGridView dgv, string[] dizi)
{
  dgv.ClearSelection();
  for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
  {
    dgv.Rows.Add();
    dgv.Rows[i].Cells[0].Value = dizi[i];
  }
}
#endregion

Etiketler
csharp