DataSet Yükle OleDb - CSharp


OleDb kullanarak DataSet nesnesine veri yükleme yapan csharp kodu alternatifidir.

Kod


public static DataSet DataSetYukleOleDb(string baglantiMetni, string sorguMetni, string kaynakTabloAdi)
{
  OleDbCommand oleDbCommand = new OleDbCommand();
  oleDbCommand.Connection = new OleDbConnection(baglantiMetni);
  oleDbCommand.CommandText = sorguMetni;

  DataSet dataSet = new DataSet();

  oleDbCommand.Connection.Open();

  OleDbDataAdapter oleDbDataAdapter =
    new OleDbDataAdapter(oleDbCommand.CommandText, oleDbCommand.Connection);

  oleDbDataAdapter.Fill(dataSet, kaynakTabloAdi);

  oleDbCommand.Connection.Close();

  return dataSet;
}

Etiketler
csharp