Decimal Tipinde Değişken Oluştur - Microsoft Excel


Microsoft excel üzerinde nasıl decimal tipinde değişken oluşturabileceğinizi gösteren bir alternatiftir.

Bilgi

Microsoft Excel ile uğraşırken bu soru aklıma takıldı, decimal tipinde bir değişken tanımlamasına çeşitli dillerde denke gelmiştim ama nedense Microsoft Excel üzerinde denk geldiğimi hatırlamıyordum. Hemen kurcalamaya başladım.

Çözüm değişken dönüştürmekten geçiyor sayın okuyucu.

Sayı için kullanılabilecek bir değişken tanımlaması yap. Byte, Long, Single, Double, Variant vs.

CDec() fonksiyonu yardımıyla sayı tabanlı değişkeni dönüştürme işlemini yap.

Kod


Option Explicit

Sub DecimalTipindeDegiskenTanimla()
  Dim para_deger As Variant
  Dim tip    As String
  
  para_deger = 123123
  para_deger = CDec(para_deger)
  
  tip = TypeName(para_deger)
  MsgBox tip
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub DecimalTipindeDegiskenTanimla()

  '--------------------------------------------------
  'Değişkenlerimizi tanımladık.
  '--------------------------------------------------
  Dim para_deger As Variant
  Dim tip As String
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişkene değer atadık.
  '--------------------------------------------------
  para_deger = 123123
  
  '--------------------------------------------------
  'Decimal tipine dönüştürdük.
  '--------------------------------------------------
  para_deger = CDec(para_deger)
  
  '--------------------------------------------------
  'Burada da yukarıda yaptığımız işin sağlamasını
  'yaptık ve değişkenin tipini mesaj olarak öğrendik.
  '--------------------------------------------------
  tip = TypeName(para_deger)
  MsgBox tip
End Sub

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba