DefType İle Değişken Tanımla - Microsoft Excel


DefType ifadesi ile değişken tanımlanması ve bu değişkenlerin kullanılmasıyla ilgili örnek bir makro kodudur.

Bilgi

Özet

Şimdi bu DefType statement biraz değişik bir şey, özetlemeye çalışayım. Kabaca bir harfi ya da bir harf aralığını bir değişken türüne DefType ile atıyoruz. O harfle ya da harf aralığındaki bir harf ile başlayan değişkenler, fonksiyonlar, prosedürler atanan veri tipinden değer üreteceği varsayılarak çalıştırılıyor.


Örnek


'Double
'G harfini double değişkeni için atadık. 
'g harfi ile başlayan değişkenler double gibi işlem görür. 
'g ile başlayan fonksiyon sonuç olarak double değer
'döndürülecekmiş gibi düşünülür.
DefDbl G

'String
'Burada da harf aralığı nasıl atanır bunu görüyoruz. 
'S-Z ve arasındaki (muhtemelen ingiliz alfabesindeki) 
'harflerle başlayan değişkenler, fonksiyonlar, 
'prosedürler, string tipte düşünülür.
DefStr S-Z


Kapsamı

Modül seviyesinde çalışırlar. Yani bunları mesela bir Sub yordam içine yazamıyoruz.


Option Explicit İstisnası

Option Explicit ile çalışmaz.

Kod


DefBool A
DefByte B
DefInt C
DefLng D
DefCur E
DefSng F
DefDbl G
DefDate H
DefStr S-Z
DefObj J
DefVar K

Sub DefIleDegiskenTanimla()
  aDegisken = True
  bDegisken = 1
  cDegisken = 123
  dDegisken = 4879
  eDegisken = 120#
  fDegisken = 908
  gDegisken = 0.390874
  hDegisken = DateTime.Now
  sDegisken = "Merhaba Dünya!"
  tDegisken = "Selam"
  kDegisken = Array("qwe", "asd", "zxc")
  
  MsgBox aDegisken & vbCrLf & _
      bDegisken & vbCrLf & _
      fDegisken & vbCrLf & _
      hDegisken & vbCrLf & _
      gDegisken & vbCrLf & _
      sDegisken & vbCrLf & _
      tDegisken & vbCrLf & _
      kDegisken(1)
End Sub

Kod (Açıklamalı)


'--------------------------------------------------
'Boolean
'--------------------------------------------------
DefBool A

'--------------------------------------------------
'Byte
'--------------------------------------------------
DefByte B

'--------------------------------------------------
'Integer
'--------------------------------------------------
DefInt C

'--------------------------------------------------
'Long
'--------------------------------------------------
DefLng D

'--------------------------------------------------
'Currency
'--------------------------------------------------
DefCur E

'--------------------------------------------------
'Single
'--------------------------------------------------
DefSng F

'--------------------------------------------------
'Double
'--------------------------------------------------
DefDbl G

'--------------------------------------------------
'Date
'--------------------------------------------------
DefDate H

'--------------------------------------------------
'String
'--------------------------------------------------
DefStr S-Z

'--------------------------------------------------
'Object
'--------------------------------------------------
DefObj J

'--------------------------------------------------
'Variant
'--------------------------------------------------
DefVar K

Sub DefIleDegiskenTanimla()
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenlerimizi yukarıdaki DefType harflerine
  'dikkat ederek oluşturduk ve atamalarını yaptık.
  '--------------------------------------------------
  aDegisken = True
  bDegisken = 1
  cDegisken = 123
  dDegisken = 4879
  eDegisken = 120#
  fDegisken = 908
  gDegisken = 0.390874
  hDegisken = DateTime.Now
  sDegisken = "Merhaba Dünya!"
  tDegisken = "Selam"
  kDegisken = Array("qwe", "asd", "zxc")
  
  '--------------------------------------------------
  's ve t ile başlayan değişkenlerin
  'ikisi de string değeri sorunsuz
  'bir şekilde döndürüyor.
  '
  'Dizi değişkeni yazdırma da
  'son satırda görülebilir.
  '--------------------------------------------------
  MsgBox aDegisken & vbCrLf & _
      bDegisken & vbCrLf & _
      fDegisken & vbCrLf & _
      hDegisken & vbCrLf & _
      gDegisken & vbCrLf & _
      sDegisken & vbCrLf & _
      tDegisken & vbCrLf & _
      kDegisken(1)
End Sub

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba