Değişkenin Tipini Öğren - Microsoft Excel


Excelde değişkenin tipini öğrenmek için TypeName() fonksiyonunu kullanabiliriz. Şimdi TypeName kullanımının yapılmış olduğu birkaç örneğe bir göz atalım.

Kod


Option Explicit

Sub DegiskeninTipiniOgren()
  Dim metin   As String
  Dim byteSayi As String
  Dim longSayi As String
  Dim ws    As String
  Dim rng    As String
  Dim degisken1 As Variant
  Dim para   As Variant
  Dim degisken2
  
  '--------------------------------------------------
  'Metin
  '--------------------------------------------------
  metin = TypeName("ornek metin")
  
  '--------------------------------------------------
  'Byte olarak tanımlanmış sayı değişkeni
  '--------------------------------------------------
  byteSayi = TypeName(18)
  
  '--------------------------------------------------
  'Long olarak tanımlanmış sayı değişkeni
  '--------------------------------------------------
  longSayi = TypeName(12390980)
  
  '--------------------------------------------------
  'Sayfanın tipi
  '--------------------------------------------------
  ws = TypeName(ActiveSheet)
  
  '--------------------------------------------------
  'Bir alanın tipi
  '--------------------------------------------------
  rng = TypeName(Range("A1:A10"))
  
  '--------------------------------------------------
  'Dizi değişkeni örneği
  '--------------------------------------------------
  degisken1 = Array()
  degisken1 = TypeName(degisken1)
  
  '--------------------------------------------------
  'Boş değişken
  '--------------------------------------------------
  degisken2 = TypeName(degisken2)
  
  '--------------------------------------------------
  'Para için özel tanımlama
  '--------------------------------------------------
  para = TypeName(CDec(para))
  
  '--------------------------------------------------
  'Sonuçları alt alta dizerek mesaj olarak gösteriyor.
  '--------------------------------------------------
  MsgBox metin & vbCrLf & _
  byteSayi & vbCrLf & _
  longSayi & vbCrLf & _
  ws & vbCrLf & _
  rng & vbCrLf & _
  para & vbCrLf & _
  degisken1 & vbCrLf & _
  degisken2
  
  '--------------------------------------------------
  'Sonuçlar
  '--------
  'String
  'Integer
  'Long
  'Worksheet
  'Range
  'Decimal
  'Variant()
  'Empty
  '--------------------------------------------------
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba