Dinamik Çarpım Tablosu Oluştur - Microsoft Excel


Başlangıç ve bitiş aralıklarını vererek o sayı aralığındaki tüm sayılar için çarpım tablosu oluşturan ve yan yana listeleyen VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub DinamikCarpimTablosuOlustur()
  Dim baslangicSayisi As Byte
  Dim bitisSayisi   As Byte
  Dim i, j      As Byte
  Dim sayac      As Byte

  baslangicSayisi = 1
  bitisSayisi = 20
  sayac = 0
  
  Application.ScreenUpdating = False
  
  For i = baslangicSayisi To bitisSayisi
    For j = baslangicSayisi To bitisSayisi
      Range("A1").Offset(sayac, j - baslangicSayisi) = j & " * " & i & " = " & i * j
    Next
    
    If sayac Mod 2 = 0 Then
      Range("A1:A" & bitisSayisi).Offset(0, sayac).Font.Color = vbRed
    End If
    
    sayac = sayac + 1
  Next

  Application.ScreenUpdating = False
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub CarpimTablosuOlustur()

  '--------------------------------------------------
  'Çarpım tablosu sayılarını belirlemek
  'için kullanacağımız değişkenler.
  '--------------------------------------------------
  Dim baslangicSayisi As Byte
  Dim bitisSayisi   As Byte
  
  '--------------------------------------------------
  'Döngü için kullanacağımız değişkenler.
  '--------------------------------------------------
  Dim i, j      As Byte
  
  '--------------------------------------------------
  'Offset (kaydırma işlemi) için kullanacağımız
  'değişken. Her sayı için oluşan tabloyu
  'ayrı bir sütuna kaydedeceğiz.
  '--------------------------------------------------
  Dim sayac      As Byte
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenlere başlangıç atamalarını yaptık.
  'Standart olarak 1 ile 9 ve arasındaki sayılar
  'için tabloyu oluşturacağız.
  '--------------------------------------------------
  baslangicSayisi = 1
  bitisSayisi = 9
  sayac = 0
  
  '--------------------------------------------------
  'Döngü esnasında ekran her seferinde güncelleniyor.
  'Bu duruma göre iyi olabilir ama bu durum için
  'değil. Döngünün performansını düşürdüğü için
  'bunu kapattık. Döngü bitince tekrar çalıştıracağız.
  '--------------------------------------------------
  Application.ScreenUpdating = False
  
  '--------------------------------------------------
  'Çarpım tablosundaki her sayı için
  'döngü ile grup oluşturacağız.
  '--------------------------------------------------
  For i = baslangicSayisi To bitisSayisi
  
    '--------------------------------------------------
    'Üstteki döngü ile sayıyı seçtik, şimdi bu
    'sayı ile tüm sayıları sırasıyla çarpıp
    'listeleteceğiz.
    '
    'Örnek
    '3 * 1 = 3
    '3 * 2 = 6
    '3 * 3 = 9
    '...
    '3 * 9 = 27
    '--------------------------------------------------
    For j = baslangicSayisi To bitisSayisi
      
      '--------------------------------------------------
      'Her sonucu ilgili alana yazdırıyoruz. En dıştaki
      'döngü yeni sayıya geçtiği zaman kayıt işlemi
      'bir sağdaki sütundan devam ediyor.
      '--------------------------------------------------
      Range("A1").Offset(sayac, j - baslangicSayisi) = j & " * " & i & " = " & i * j
    Next
    
    '--------------------------------------------------
    'Bunun konu ile doğrudan alakası yok.
    'Tablo uzadıkça okuma işlemi zorlaştığından dolayı
    'mod değeri 0 olan alanın yazı rengini kırmızı yaptırıyoruz.
    'Böylelikle bir sütun kırmızı, bir sütun siyah oluyor.
    'Bu da okumayı kolaylaştırıyor.
    '--------------------------------------------------
    If sayac Mod 2 = 0 Then
      Range("A1:A" & bitisSayisi).Offset(0, sayac).Font.Color = vbRed
    End If
    
    '--------------------------------------------------
    'Bu satıra geldiysek listeyi oluşturmuşuz ve yeni
    'bir sayı için liste oluşturacağız demektir.
    'Yan sütuna kayıt etmek için sayac değişkenini
    '1 artırıyoruz. Böylelikle Offset metodu doğru
    'bir şekilde çalışabiliyor.
    '--------------------------------------------------
    sayac = sayac + 1
  Next
  
  '--------------------------------------------------
  'Döngü işlemi tamamlandı, artık son duruma bakabiliriz.
  '--------------------------------------------------
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba