Dinamik Yol Kullanarak Bugünün Tarihiyle Klasör Oluştur - Bat


Bat dosyasının bulunduğu konuma göre bir üst klasöre gidip verilen adda yeni bir klasör oluşturur. Oluşturulan bu yeni klasörün içine verilen klasörün adına zaman damgası ekleyerek yeni bir klasör oluşturur.

Bilgi

bat dosyasının bulunduğu klasörün tam yolu şu olsun: C:\Arşiv\Belgeler\Icerikler

bat dosyası bulunduğu konumun tam yolundan hareket ederek çalışır.

  1. Zaman damgası oluşturur.
  2. Bir üst klasöre (C:\Arşiv\Belgeler) verilen isimde yeni bir klasör oluşturur (C:\Arşiv\Belgeler\VeriGrup).
  3. Oluşturulan bu yeni klasöre (VeriGrup) verilen ada oluşturulan zaman damgasını ekler ve bu isimle yeni bir klasör oluşturur (C:\Arşiv\Belgeler\VeriGrup\Yedek--2023-03-23--11-02-22).
Kod


@echo OFF

:: --------------------------------------------------
:: Use date /t and time /t from the command line 
:: to get the format of your date and time; 
:: change the substring below as needed.
:: This will create a timestamp like yyyy-mm-dd-hh-mm-ss.
:: --------------------------------------------------

:: --------------------------------------------------
:: Zaman damgası oluştur.
:: Formatı da şu şekilde: 2023-03-23--10-50-13
:: --------------------------------------------------
set TIMESTAMP=%DATE:~10,4%-%DATE:~7,2%-%DATE:~4,2%--%TIME:~0,2%-%TIME:~3,2%-%TIME:~6,2%

:: --------------------------------------------------
:: Zaman damgasını yazdır.
:: --------------------------------------------------
@echo TIMESTAMP=%TIMESTAMP%

:: --------------------------------------------------
:: Bir üst klasöre zaman damgasıyla yeni klasör oluştur.
:: --------------------------------------------------
md "..\VeriGrup\Yedek--%TIMESTAMP%"

:: --------------------------------------------------
:: İki üst klasöre zaman damgasıyla yeni klasör oluştur.
:: --------------------------------------------------
:: md "..\..\VeriGrup\Yedek--%TIMESTAMP%"

Etiketler
bat