div Elementi İçine p Elementi Ekle - Javascript


appendChild kullanarak bir div elementinin içine p elementini eklemeye yarayan alternatif bir javascript kodudur.

Dosyalar

index.html


<!doctype html>
<html lang="tr-TR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Javascript - div Elementi İçine p Elementi Ekle</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <div class="content">"content" class değerine sahip div (1)</div>
  <div class="content">"content" class değerine sahip div (2)</div>

  <script type="text/javascript" src="dosya.js"></script>
</body>
</html>

dosya.js


var parag = document.createElement("p");
var metin = document.createTextNode("appendChild ile eklendi.");

parag.appendChild(metin);

document.getElementsByClassName("content")[1].appendChild(parag);

dosya.js (Açıklamalı)


//--------------------------------------------------
//Yeni bir p nesnesi oluştur ve değişkene ata.
//--------------------------------------------------
var parag = document.createElement("p");

//--------------------------------------------------
//Elementin içine yazdırmak için TextNode oluştur.
//--------------------------------------------------
var metin = document.createTextNode("appendChild ile eklendi.");

//--------------------------------------------------
//Metnin içine yazıyı ekle.
//Bunu innerText veya innerHTML ile de halledebilirdik 
//ama eklenecek metnin de element içindeki element gibi 
//davranması örneğini görebilmek için iyi oldu.
//--------------------------------------------------
parag.appendChild(metin);

//--------------------------------------------------
//p elementimizi aynı class'a sahip 
//div elementlerinden ikincisine ekle.
//--------------------------------------------------
document.getElementsByClassName("content")[1].appendChild(parag);

İndirme Bağlantısı

Konu ile ilgili örnek dosyayı bu bağlantıdan indirebilirsiniz: İndir

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
javascript açıklamalı içerik