Dizi Değişkenini pre Etiketi İle Ekrana Yazdır - PHP


Dizi değişkenini daha okunabilir bir biçimde yazdırabilmek için kullanılabilecek PHP kodu alternatifidir.

Kod


function diziyiPreIleYazdir($dizi) {
	echo "<pre>";
	print_r($dizi);
	echo "</pre>";
}

Etiketler
php