Dizi Elemanlarını Biçimlendir, Yeni Diziye Aktar, Yazdır - PHP


Bir dizideki eleamanları biçimlendirerek başka bir diziye aktaran ve bu yeni diziyi yazdıran php kodudur.

Kod


<?php 
	//--------------------------------------------------
	//Diziyi elemanlarına ayır.
	//--------------------------------------------------
	$dizi =  explode(",", $kayit['etiket']);

	//--------------------------------------------------
	//Etiket dizisi için başlık oluştur.
	//--------------------------------------------------
	$etiketBaslik = "<span class='badge badge-dark'>Etiketler</span> ";
	
	//--------------------------------------------------
	//Biçimlendirilecek elemanları saklamak için dizi oluştur.
	//--------------------------------------------------
	$baglantiDizi = array();
	
	//--------------------------------------------------
	//Önceki dizideki elemanları döngü 
	//aracılığıyla yeniden biçimlendir.
	//Yeni diziye ekle.
	//--------------------------------------------------
	foreach ($dizi as $oge) {
		$oge = trim($oge);

		$oge = "<a href='etiket.php?terim=$oge' name='etiket' "
				."target='_blank' class='badge badge-secondary'>" . $oge . "</a>";
		
		array_push($baglantiDizi, $oge);
	}
	
	//--------------------------------------------------
	//Etiket başlığını ve dizinin boşluk karakteriyle
	//birleştirilmiş elemanlarını yazdır.
	//--------------------------------------------------
	echo $etiketBaslik . implode(" ", $baglantiDizi);
?>

Etiketler
php php dizi işlemleri php döngü işlemleri