Dizi Formülleri İle Çalışmak - Microsoft Excel


Microsoft Excel dizi formülleri ile ilgili çeşitli senaryoları barındıran bir yazıdır.

Konu 1

Sıfır Ve Bir Yazdır

Bir hücreye isim gireceksiniz ve o hücredeki isim A sütunundaki diziye eşitse "bir" yazdıracak, eğer eşit değilse "sıfır" yazdıracak? Nasıl yapardınız?


Formül

Aşağıdaki formül bir dizi formülüdür ve bu formülü Ctrl + Shift + Enter tuş kombinasyonuyla çalıştıracağız.


=EĞER($C$2=$A$2:$A$7;"bir";"sıfır")


Formül nasıl çalıştı?

Hücreye A sütunundaki ilk değer olan "Ali" değerini girdik ve sonuç olarak bize "bir" yazısını yazdırdı.

Dizi Formülleri İle Çalışmak - Microsoft Excel 1

Bu sefer ilk sırada olmayan bir değer seçelim ve ne olacağını görelim: "sıfır". Evet, liste dışından bir isim yazmamıştık ama yine de "sıfır" yazdırıyordu, neden?

Dizi Formülleri İle Çalışmak - Microsoft Excel 2

Aslında bu yanlış bir sonuç değil, formül yanlış bir şey yapmadı. Çünkü "sıfır" yazdırdığı değer listenin ilk değeri olan "Ali" değeri içindi. Eğer formülü yeteri kadar çoğaltırsak bir yazısının yazıldığı yeri görebiliriz.

Dizi Formülleri İle Çalışmak - Microsoft Excel 3


Değer Olarak Dizi Kullanan Formüller

Dizi formülleri adı üzerinde "dizi" formülleridir. Yani formülde dizi olarak parametre girilebilen bir bölüm vardır. Mesela İNDİS, KAÇINCI, DEVRİK_DÖNÜŞÜM, SATIRSAY, TOPLA.ÇARPIM gibi formüller dizi parametresi alan formüllere örnek olarak verilebilir.

Etiketler
microsoft excel microsoft excel formül microsoft excel dizi formülleri