Dizi İle Koşul İşlemi Yap - Microsoft Excel


Dizi ve döngü yardımıyla çoklu koşul işemlerinin daha esnek bir şekilde yapılabilmesine olanak sağlayan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub DiziIleKosulIslemiYap()
  Dim kriterler(1 To 4) As String
  Dim secilenKriter   As String
  Dim kontrol      As Boolean
  Dim i         As Long
  
  kriterler(1) = "Elma"
  kriterler(2) = "Armut"
  kriterler(3) = "Kiraz"
  kriterler(4) = "Karpuz"
  
  kontrol = False
  secilenKriter = "Karpuz"
  
  For i = 1 To 4
    If UCase(secilenKriter) = UCase(kriterler(i)) Then
      kontrol = True
      Exit For
    End If
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba dizi işlemleri microsoft excel vba koşul işlemleri