Dizi Tanımla - Microsoft Excel


Microsoft Excel VBA üzerinde yapılabilecek dizi tanımlamaları ile ilgili örnekler aşağıda verilmiştir.

Kod


Option Explicit

'----------------------------------------
'Array İle Dizi Tanımla
'----------------------------------------
Sub DiziTanimla1()
  Dim dizi As Variant
  dizi = Array(23, 45, 67, 89, 12)
  MsgBox dizi(3)
End Sub


'----------------------------------------
'Dizi Tanımla, Boyutlandır, Değer Ata
'----------------------------------------
Sub DiziTanimla2()
  Dim dizi As Variant
  ReDim dizi(6)
  
  dizi(0) = "Ayşe"
  dizi(1) = "Fatma"
  dizi(2) = "Ali"
  dizi(3) = "Veli"
  dizi(4) = "Aslan"
  dizi(5) = "Kaplan"
  
  MsgBox dizi(2)
End Sub

'----------------------------------------
'Dizi Tanımla, Boyutlandır, Değer Ata
'Döngü İle Değer Atama İşlemi
'----------------------------------------
Sub DiziTanimla3()
  Dim dizi As Variant
  Dim i  As Integer
  
  ReDim dizi(30)
  
  For i = 0 To 19
    dizi(i) = i + 1
  Next
  
  MsgBox dizi(15)
End Sub

'----------------------------------------
'Dizi Tanımla, Boyutlandır, Değer Ata
'Dizi boyutlandırması dinamik olarak yapılıyor.
'Değer atamaları döngü ile yapılıyor.
'----------------------------------------
Sub DiziTanimla4()
  Dim dizi As Variant
  Dim i  As Integer
  Dim sonDoluSatir As Long
  
  sonDoluSatir = Range("A1048576").End(xlUp).Row
  
  ReDim dizi(sonDoluSatir)
  
  For i = 0 To sonDoluSatir - 1
    dizi(i) = Range("A" & i + 1)
  Next
  
  MsgBox dizi(15)
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba