Diziden Döngü İle Etiket Oluştur - PHP


Bağlantı adının ve adresinin verildiği bir dizideki verilerden a etiketleri oluşturmaya yarayan PHP kodudur.

Kod


<?php 
	$dizi = array(
		'Google' => 'https://www.google.com',
		'Github' => 'https://www.github.com',
		'StackOverflow' => 'https://www.stackoverflow.com'
	);

	foreach ($dizi as $key => $value) {
		echo '<a class="badge badge-secondary" target="_blank" href="' . $value . '">' . $key . '</a> ';
	}
?>

Etiketler
php php dizi işlemleri php döngü işlemleri php listeleme işlemleri