Dizinin Eleman Sayısını Bul - PHP


PHP’de count fonksiyonu dizideki eleman sayısını bulmaya yarar. Bir örnekle gösterelim.

Kod


<?php
	//count() fonksiyonu ile dizinin eleman sayısını bulabiliriz.
	$dizi = array("Programlama", "Web", "Blog", "İçerik", "PHP");
	echo(count($dizi));
?>

Etiketler
php