DLL Dosyası Oluştur - CSharp


CSharp ile DLL dosyalarının nasıl oluşturulabileceğini görelim.

İşlemler

Class Library Projesi Oluştur

Yeni bir class library projesi oluşturun.


Class Oluştur

OrnekSinif.cs isminde bir sınıf oluşturun. Örnek bir sınıf aşağıda verilmiştir.


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Diagnostics;

namespace CSharpCalisma
{
	public class OrnekSinif
	{
		private string site_adresi;
		public string Site_adresi
		{
			get { return site_adresi; }
			set { site_adresi = value; }
		}

		public void SiteyeGit()
		{
			Process.Start("https://www.google.com");
		}
	}
}


Derleme Yap

Ekledikten sonra F6 tuşuna basarak class’ı derleyin. Bunu yaparak DLL dosyasının Debug (ya da release modunda çalıştırdıysanız Release) klasörü içinde oluşmasını sağladık.

Etiketler
csharp csharp dosya işlemleri