Döngü İle Hücrelere Yorum Satırı Ekle - Microsoft Excel


Bir ya da birden fazla açıklama satırını ilgili satıra veya sütuna dağıtmak isterseniz Range(“A1:E5”).NoteText tarzı bir mantıkla hareket etmek beni yarı yolda bıraktı. Ben de alternatif arayışına girdim ve Offset ile yapılmış bir çözüm buldum.

Kod


Sub DonguIleHucrelereYorumSatiriEkle()
  Dim alan    As Range
  Dim i      As Long
  Dim aciklamalar As Variant
  
  aciklamalar = Array("Açıklama1", "Açıklama2", "Açıklama3", _
            "Açıklama4", "Açıklama5", "Açıklama6", _
            "Açıklama7", "Açıklama8", "Açıklama9", _
            "Açıklama10")
            
  Set alan = Range("A1")
  
  For i = 1 To 10
    alan.Offset(i - 1, 0).NoteText aciklamalar(i - 1)
  Next i
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Sub DonguIleHucrelereYorumSatiriEkle()
  
  '--------------------------------------------------
  'Hareket noktası olarak kullanacağımız
  'alanı atayacağımız değişken.
  '--------------------------------------------------
  Dim alan    As Range
  
  '--------------------------------------------------
  'Döngü ile yorum satırı eklemek
  'için kullanılacak sayaç değişkeni.
  '--------------------------------------------------
  Dim i      As Long
  
  '--------------------------------------------------
  'Farklı açıklamalarımızın ekleyeceğimiz
  'sıraya göre bulunduğu dizi değişkeni.
  '--------------------------------------------------
  Dim aciklamalar As Variant
  
  '--------------------------------------------------
  'Açıklamaları dizi olarak sırayla tanımladık.
  '--------------------------------------------------
  aciklamalar = Array("Açıklama1", "Açıklama2", "Açıklama3", _
            "Açıklama4", "Açıklama5", "Açıklama6", _
            "Açıklama7", "Açıklama8", "Açıklama9", _
            "Açıklama10")
  
  '--------------------------------------------------
  'Yorum satırı dinamik olarak alan seçme
  'işleminde sıkıntı çıkardığından dolayı
  'Offset ile ilerleyeceğiz, yani alan seçip
  'o alana göre sağdaki, soldaki, üstteki,
  'alttaki diğer alanlara referans vereceğiz.
  'Bu yüzden hareket için kullanılacak alanı tanımladık.
  '--------------------------------------------------
  Set alan = Range("A1")
  
  '--------------------------------------------------
  'Döngü ile açıklamaları ekletiyoruz.
  'Dikkat ederseniz hareket için
  'kullandığımız alanı da döngüye dahil ettik.
  '--------------------------------------------------
  For i = 1 To 10
    alan.Offset(i - 1, 0).NoteText aciklamalar(i - 1)
  Next i
End Sub

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba