Döngü İle TextBox İçeriğini Temizle - CSharp


Bir form kontrolü içerisinde doğrudan bulunan (yani SplitContainer, ToolStripContainer, TableLayoutPanel, GroupBox gibi kapsayıcı nitelikteki nesnelerin içinde bulunmayan) TextBox nesnelerinin içeriklerini temizlemeye yarayan kod aşağıda verilmiştir.

Kod


void TextBoxTemizle()
{
  for (int i = 0; i <= this.Controls.Count - 1; i++)
  {
    if (this.Controls[i] is TextBox)
    {
      this.Controls[i].Text = "";
    }
  }
}

Etiketler
csharp csharp döngü işlemleri csharp textbox csharp windows forms