Dosya Boyutunu FileLen İle Öğren - Microsoft Excel


Bir dosyanın boyutunu FileLen metodu aracılığıyla mesaj olarak gösteren VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub DosyaBoyutunuByteCinsindenOgren()
  MsgBox FileLen("D:\raporlar.xlsx")
End Sub

Sub DosyaBoyutunuMegaByteCinsindenOgren()
  Dim dosya    As String
  Dim dosyaBoyutu As Double
  
  dosya = "C:\Windows\explorer.exe"
  dosyaBoyutu = Math.Round((FileLen(dosya) / 1024 ^ 2), 3)
  
  MsgBox dosyaBoyutu & " MB"
End Sub

Etiketler
microsoft excel