Dosya Gezgini Klasörünü Aç - Microsoft Excel


Yine bir klasör formatıyla karşımıza çıkan "Dosya Gezgini"ni açmaya yarayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub DosyaGezginiKlasorunuAc()
    Shell "explorer.exe", vbMaximizedFocus
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba dosya klasör işlemleri