Dosya Gezginini Aç - Microsoft Excel


Shell metodu aracılığıyla dosya gezginini (explorer.exe dosyası) açmaya yarayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Private Sub DosyaGezgininiAc()
    '--------------------------------------------------
    'Dosya gezginini açıyor.
    '--------------------------------------------------
    Call Shell("explorer.exe", 1)
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba