Dosya İsmini Değiştir - Microsoft Excel


Tam yolu verilen dosyanın ismini başka bir isimle değiştirmeye imkan veren makro kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub DosyaIsminiDegistir()
  Dim nesne       As Object
  Dim eski_isimli_dosya As String
  Dim yeni_isimli_dosya As String
  
  Set nesne = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  
  eski_isimli_dosya = "C:\arşiv\örnek dosya.txt"
  yeni_isimli_dosya = "C:\arşiv\javascript kodu.js"
  
  nesne.MoveFile eski_isimli_dosya, yeni_isimli_dosya
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub DosyaIsminiDegistir()
  
  '--------------------------------------------------
  'Scripting.FileSystemObject için bir instance
  '(örnek) oluşturmamız gerekiyor. Bu yüzden nesne
  'isminde, Object tipinde değişken tanımladık.
  '--------------------------------------------------
  Dim nesne As Object
  
  '--------------------------------------------------
  'Dosyanın eski ve yeni adını da değişkenlerde
  'saklamak için değişken tanımladık.
  '
  'Bu değişkenlere dosyanın tam yolunu ekleyeceğiz.
  '--------------------------------------------------
  Dim eski_isimli_dosya As String
  Dim yeni_isimli_dosya As String
  
  '--------------------------------------------------
  'Nesnenin örneğini oluşturduk.
  '--------------------------------------------------
  Set nesne = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  
  '--------------------------------------------------
  'Dosyanın eski adını ve olmasını istediğimiz
  'yeni adını değişkenlere aktardık.
  '--------------------------------------------------
  eski_isimli_dosya = "C:\Users\Samsung\Desktop\örnek dosya.txt"
  yeni_isimli_dosya = "C:\Users\Samsung\Desktop\javascript kodları.js"
  
  '--------------------------------------------------
  'Dosyanın ismini değiştirme işlemini yaptık.
  '--------------------------------------------------
  nesne.MoveFile eski_isimli_dosya, yeni_isimli_dosya
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba