Dosya İsmini Yeniden Düzenle - Microsoft Excel


Dosya yolundaki geçersiz karakterleri temizleyen KTF alternatifidir.

Kod


Function DosyaIsminiYenidenDuzenle(text As String)
  text = Replace(text, "/", "_")
  text = Replace(text, "\", "_")
  text = Replace(text, ":", "-")
  text = Replace(text, "*", "-")
  text = Replace(text, "?", "-")
  text = Replace(text, "<", "-")
  text = Replace(text, ">", "-")
  text = Replace(text, "|", "-")
  text = Replace(text, Chr(34), "-")
  text = Replace(text, vbCrLf, "-")
  text = Replace(text, vbCr, "-")
  text = Replace(text, vbLf, "-")
  text = Replace(text, Chr(10), "-")

  DosyaIsminiYenidenDuzenle = text
End Function

Etiketler
microsoft excel