Dosya Kopyala - Bat


Bir dosyayı kaynak klasörden hedef klasöre dinamik bir şekilde kopyalayan bat kodu alternatifidir.

Kod

Dosyayı Bat Dosyasının Bulunduğu Yere Kopyala


@echo off

:: --------------------------------------------------
:: Dosyayı bat dosyasının çalıştırıldığı yere kopyala.
:: --------------------------------------------------
xcopy /y "C:\Arsiv\Veri\OrnekDosya.txt"

:: --------------------------------------------------
:: DOS penceresini 1 saniye sonra kapat.
:: --------------------------------------------------
timeout /T 1 /nobreak >nul

Dosyayı Bat Dosyasının Bir Üstündeki Klasöre Kopyala


@echo off

:: --------------------------------------------------
:: Dosyayı bat dosyasının çalıştırıldığı yere kopyala.
:: --------------------------------------------------
xcopy /y "C:\Arsiv\Veri\OrnekDosya.txt" "..\"

:: --------------------------------------------------
:: DOS penceresini 1 saniye sonra kapat.
:: --------------------------------------------------
timeout /T 1 /nobreak >nul

Bat Dosyasının Bir Üstündeki Klasöre Yeni Klasör Oluştur, Bu Klasörün İçine Kopyala


@echo off

:: --------------------------------------------------
:: bat dosyasının bir üstündeki klasöre yeni klasör
:: oluştur ve dosyayı bu klasörün içine kopyala.
:: --------------------------------------------------
xcopy /y "C:\Arsiv\Cop\prism.js" "..\BizimKlasor\"

:: --------------------------------------------------
:: Not
:: --------------------------------------------------
:: Eğer ikinci parametreyi "..\BizimKlasor\" şeklinde
:: değil de "..\BizimKlasor" şeklinde girersek, yani
:: sonundaki ters slash işaretini koymadan girersek
:: bize aşağıdaki gibi bir soru soracaktır.
::
:: Does ..\BizimKlasor specify a file name
:: or directory name on the target
:: (F = file, D = directory)?
::
:: Bu şekilde  olduğunda biz klasör için işlem 
:: yapmak istediğimizden dolayı D tuşuna basıp 
:: dosyanın çalışmasına bu şekilde devam etmesini 
:: sağlıyoruz.

:: --------------------------------------------------
:: DOS penceresini 1 saniye sonra kapat.
:: --------------------------------------------------
timeout /T 1 /nobreak >nul

Etiketler
bat