Dosya Kopyala - Microsoft Excel


FileSystem sınıfının FileCopy metodu aracılığıyla bir dosyayı nasıl kopyalayabileceğimizi örnek bir kod parçası yardımıyla görelim.

Kod


Option Explicit

Sub DosyaKopyala()
  Dim kaynak_dosya, hedef As String
  
  '--------------------------------------------------
  'Ornek1 - Excel Dosyası Kopyalama
  '--------------------------------------------------
  kaynak_dosya = "C:\excel-dosyalari\ornek-dosya.xlsx"
  hedef = "C:\excel-dosyalari\yedekler\ornek-dosya-yedek1.xlsx"
  FileCopy kaynak_dosya, hedef
  
  '--------------------------------------------------
  'Ornek2 - Metin Dosyası Kopyalama
  '--------------------------------------------------
  kaynak_dosya = "C:\excel-dosyalari\ornek-metin-dosyasi.txt"
  hedef = "C:\excel-dosyalari\yedekler\metin-dosyasi-yedek1.txt"
  FileCopy kaynak_dosya, hedef
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub DosyaKopyala()
  Dim kaynak_dosya, hedef As String
  
  '--------------------------------------------------
  'Ornek1 - Excel Dosyası Kopyalama
  'FileCopy metodu için kaynak dosyamızın tam yolunu belirmemiz
  'gerekiyor. Bu yüzden tam yolu bir değişkene aktardık ve bu
  'değişken üzerinden kullanacağız.
  '--------------------------------------------------
  kaynak_dosya = "C:\excel-dosyalari\ornek-dosya.xlsx"
  
  '--------------------------------------------------
  'Burada da dosyayı nereye kopyalayacağımızı belirliyoruz.
  'Bunu da değişkene aktardık. Dikkat ettiyseniz dosya ismini
  'farklı yaptım. Değiştirmeden de kullanabilirdim ama isim
  'değiştirerek de kaydetme işlemi yapılabileceğini göstermek
  'istedim.
  '--------------------------------------------------
  hedef = "C:\excel-dosyalari\yedekler\ornek-dosya-yedek1.xlsx"
  
  '--------------------------------------------------
  'FileCopy metodunu kullandık. Kaynak dosyayı ve hedefimizi
  'parametre olarak giriyoruz. Bir de şunu da eklemek istiyorum.
  'Eğer bu kodları kullanarak bir dosyayı aynı hedefe ve aynı isimle
  'birden fazla kez kopyalarsanız daha önce oluşturulmuş dosyanın
  'üzerine yazacaktır. Haberiniz olsun.
  '--------------------------------------------------
  FileCopy kaynak_dosya, hedef
  
  '--------------------------------------------------
  'Ornek2 - Metin Dosyası Kopyalama
  'Bu kodda da mantık yukarıdakiyle aynı. Bunu
  'excel harici dosyaların da kopyalanabildiğini
  'göstermek amacıyla ekledim.
  '--------------------------------------------------
  kaynak_dosya = "C:\excel-dosyalari\ornek-metin-dosyasi.txt"
  hedef = "C:\excel-dosyalari\yedekler\metin-dosyasi-yedek1.txt"
  FileCopy kaynak_dosya, hedef
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba