Dosya Oluştur - CSharp


Kod


/// <summary>
/// Verilen tam yol bilgisine göre yeni bir dosya oluşturur.
/// </summary>
/// <param name="tamYol">string</param>
public static void DosyaOlustur(string tamYol)
{
    File.Create(tamYol).Dispose();
}

Etiketler
csharp