Dosya Oluştur Ve İçerik Kaydet - CSharp


Verilen tam yol bilgisinden hareketle dosya oluşturan ve bu dosyaya verilen içeriği ekleyen csharp kodu alternatifidir.

Kod


public static void DosyaOlusturVeIcerikKaydet(string tamYol, string icerik)
{
    File.Create(tamYol).Dispose();
    File.WriteAllText(tamYol, icerik);
}

Etiketler
csharp