Dosya Oluştur Ve İçerik Kaydet - PHP


Dosya oluşturup verilen metni bu dosyaya kaydetmeye yarayan PHP kodudur.

Kod


<?php 
$yeniDosya = "statik\\OrnekDosya.txt";

$sonucMetin = "Lorem Ipsum nedir?\n"
			. "Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır. 1960'larda Lorem Ipsum pasajları da içeren Letraset yapraklarının yayınlanması ile ve yakın zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yayıncılık yazılımları ile popüler olmuştur.";

	echo '' . $yeniDosya . '';

	$doc = fopen($yeniDosya, "w");
	file_put_contents($yeniDosya, $sonucMetin);
	fclose($doc);
?>

Not
Dosya UTF-8 formatında kaydediliyor fakat PHP ile üretilen bağlantıya tıklandığında Türkçe karakterler bozuk görünüyor. Eğer dosyayı ilgili klasörden sürükle - bırak ile tarayıcıda açarsanız (veya direkt olarak not editöründe açarsanız) bu şekilde görünmediğini göreceksiniz.
Etiketler
php