Dosya Seç Ve Tam Yolunu A1 Hücresine Yazdır - Microsoft Excel


Dosya açma penceresi üzerinden seçilen dosyanın tam yolunu A1 hücresine yazdıran bir VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub DosyaSecVeTamYolunuA1HucresineYazdir()
  Dim yol As String
  
  Application.FileDialog(msoFileDialogOpen).Show
  yol = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen).SelectedItems(1)
  
  Range("A1").Value = yol
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub DosyaSecVeTamYolunuA1HucresineYazdir()
  '--------------------------------------------------
  'Seçilen dosyanın tam yolunun saklanacağı değişken.
  '--------------------------------------------------
  Dim yol As String
  
  '--------------------------------------------------
  'Dosya seçme penceresini aç.
  '--------------------------------------------------
  Application.FileDialog(msoFileDialogOpen).Show
  
  '--------------------------------------------------
  'Eğer dosya açma penceresinden bir dosya seçimi
  'yapılmışsa bu dosyanın tam yolunu "yol"
  'isimli değişkene aktar.
  '--------------------------------------------------
  yol = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen).SelectedItems(1)
  
  '--------------------------------------------------
  'A1 hücresine tam yolu yazdır.
  '--------------------------------------------------
  Range("A1").Value = yol
End Sub

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba