Dosya Yollarına Bağlantı Ekle - Microsoft Excel


A sütununda listelenmiş tam yolları verilen dosyaları ilgili programlarıyla açabilecek bağlantıların eklenmesini sağlayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub DosyaYollarinaBaglantiEkle()
  Dim i As Long
  
  For i = 1 To [A1048576].End(xlUp).Row
    ActiveSheet.Hyperlinks.Add _
      Range("A" & i), _
      Range("A" & i).Text
  Next
End Sub

Not
 • Kod, A sütunundaki ilgili satırdaki metni yine A sütunundaki ilgili satıra bağlantı metni olarak eklemektedir.
 • # karakterini (anchor karakteri) dosya yolunda kullanacaksanız bunun hataya sebep olabileceğini göz önünde bulundurun.
Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba döngü işlemleri microsoft excel vba dosya klasör işlemleri