Dosyanın Açılma Sayısını ve Kullanıcı Adını Kaydet - Microsoft Excel


Öncelikle kayıt yapılacak sayfanın varlığı kontrol ediliyor. Yoksa oluşturuluyor ve dosya her açıldığında sayacı ve açan kullanıcı bilgisini güncelleyerek mesaj olarak bildiriyor. Bunları yaptıktan hemen sonra da çalışma kitabını kaydediyor.

Kod


Option Explicit

Private Sub Workbook_Open()
  SayfaKontrol
  
  Dim ws As Worksheet
  
  Set ws = Worksheets("calismaKitabiData")
  ws.Range("A1").Value = ws.Range("A1").Value + 1
  ws.Range("B1") = Application.UserName
  
  MsgBox "Dosyanın Açılma Sayısı: " & ws.Range("A1").Value & vbCrLf & _
  "En Son Açan Kullanıcı: " & ws.Range("B1"), , "BİLGİ"
  ThisWorkbook.Save
End Sub

'--------------------------------------------------
'Kayıtları tutacağımız sayfanın olup
'olmadığını kontrol etmeye yarayan makro.
'--------------------------------------------------
Private Sub SayfaKontrol()
  Dim sayfa_adi As String
  Dim syf    As Worksheet
  Dim sayac   As Byte
  
  sayfa_adi = "calismaKitabiData"
  
  For Each syf In ThisWorkbook.Sheets
    If syf.Name = sayfa_adi Then
      Exit Sub
    Else
      sayac = sayac + 1
    End If
  Next
  
  If sayac > 0 Then
    Sheets.Add
    ActiveSheet.Name = sayfa_adi
    ActiveSheet.Visible = False
  End If
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Private Sub Workbook_Open()

  '--------------------------------------------------
  'İlk önce sayfa var mı yok mu
  'kontrol et, yoksa oluştur bir tane.
  '--------------------------------------------------
  SayfaKontrol
  
  '--------------------------------------------------
  'Bizim calismaKitabiData sayfasını
  'değişkene atayarak kodun gereksiz
  'yere uzamasını önlemek için Worksheet
  'tipinde değişken oluşturdum.
  '--------------------------------------------------
  Dim ws As Worksheet
  
  '--------------------------------------------------
  'ws değişkenimize sayfamızı atadık.
  'Böylelikle her seferinde
  'Worksheets("calismaKitabiData")
  'yazmak yerine ws yazıp geçeceğim.
  '--------------------------------------------------
  Set ws = Worksheets("calismaKitabiData")
  
  '--------------------------------------------------
  'Sayaç güncellemesini yap.
  '--------------------------------------------------
  ws.Range("A1").Value = ws.Range("A1").Value + 1
  
  '--------------------------------------------------
  'Kullanıcı güncellemesini yap.
  '--------------------------------------------------
  ws.Range("B1") = Application.UserName
  
  '--------------------------------------------------
  'Kitap açıldığında güncellenmiş bilgileri
  'kullanıcıya mesaj olarak göster.
  '--------------------------------------------------
  MsgBox "Dosyanın Açılma Sayısı: " & ws.Range("A1").Value & vbCrLf & _
  "En Son Açan Kullanıcı: " & ws.Range("B1"), , "BİLGİ"
  
  '--------------------------------------------------
  'Bu işlemlerin hemen ardından kitabı
  'kaydet, sonra hata olmasın.
  '--------------------------------------------------
  ThisWorkbook.Save
End Sub

'--------------------------------------------------
'Kayıtları tutacağımız sayfanın olup
'olmadığını kontrol etmeye yarayan makro.
'--------------------------------------------------
Private Sub SayfaKontrol()

  '--------------------------------------------------
  'Kayıt yapacağımız sayfanın ismini
  'belirledikten sonra bu değişkene atayacağız.
  '--------------------------------------------------
  Dim sayfa_adi As String
  
  '--------------------------------------------------
  'For Each döngüsü için kullanacağız bu değişkeni.
  'Sayfaları kontrol edeceğiz tek tek.
  '--------------------------------------------------
  Dim syf    As Worksheet
  
  '--------------------------------------------------
  'Sayfanın var olup olmadığını bu
  'sayaç değişkenimizle öğreneceğiz.
  '--------------------------------------------------
  Dim sayac   As Byte
  
  '--------------------------------------------------
  'Sayfa adını belirledik.
  '--------------------------------------------------
  sayfa_adi = "calismaKitabiData"
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişkene başlangıç değeri atadık.
  '--------------------------------------------------
  sayac = 0
  
  '--------------------------------------------------
  'Şimdi mevcut sayfaları tek tek kontrol edeceğiz.
  '--------------------------------------------------
  For Each syf In ThisWorkbook.Sheets
  
  '--------------------------------------------------
  'Sayfamız varsa çalışacak şart.
  '--------------------------------------------------
  If syf.Name = sayfa_adi Then
  
      '--------------------------------------------------
      'Sayfamız varsa işlem yapmaya gerek yok demektir,
      'kodun çalışmasına gerek kalmadığından Sub
      'yordamdan çıkış yapabiliriz.
      '--------------------------------------------------
      Exit Sub
    
    '--------------------------------------------------
    'Eğer sayfa yoksa bu kısım çalışacak.
    '--------------------------------------------------
    Else
    
      '--------------------------------------------------
      'Sayacı 1 artırdık. Eğer Else kısmı çalışmamış
      'olsaydı sayac sıfır olarak kalacaktı. Sayacın
      'artması istediğimiz isimde sayfanın mevcut
      'olmadığının bir göstergesi.
      '--------------------------------------------------
      sayac = sayac + 1
    End If
  Next
  
  
  '--------------------------------------------------
  'Madem sayac değişkeni sayfanın olmadığını
  'anlamamıza yardımcı oldu, o halde sayfa
  'oluşturalım.
  '--------------------------------------------------
  If sayac > 0 Then
  
    '--------------------------------------------------
    'Sayfa oluşturma kodu.
    '--------------------------------------------------
    Sheets.Add
    
    '--------------------------------------------------
    'Sayfamıza yukarıda belirlediğimiz
    'ismi verdik. Tabii dinamik oldu
    'değişken olarak verince.
    '--------------------------------------------------
    ActiveSheet.Name = sayfa_adi
    
    '--------------------------------------------------
    'Sayfanın görünür olmasına gerek
    'duymadığımdan dolayı gizledim.
    '--------------------------------------------------
    ActiveSheet.Visible = False
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba