Dosyanın Uzantısını Öğren - Microsoft Excel


Tam yolu verilen bir dosyanın uzantısını veren VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub DosyaninUzantisiniOgren()
  Dim fso  As Object
  Dim uzanti As String
  Dim dosyaTamYol As String
  
  dosyaTamYol = ThisWorkbook.FullName
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  uzanti = fso.GetExtensionName(dosyaTamYol)
  
  MsgBox uzanti
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba dosya klasör işlemleri microsoft excel vba uzantı işlemleri