Dosyayı Başka Klasöre Taşı - Microsoft Excel


Bir dosyanın, bulunduğu klasörden başka bir klasöre taşınmasını sağlayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub DosyayiBaskaKlasoreTasi()
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim fileSystemObject As Object
  Dim tasi       As Variant
  Dim kaynak      As String
  Dim hedef      As String
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenlere atama yap.
  '--------------------------------------------------
  Set fileSystemObject = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  
  kaynak = "D:\ExcelOrnekleri\Yeni Metin Belgesi.txt"
  hedef = "C:\klasorler\Yeni Metin Belgesi.txt"
  
  '--------------------------------------------------
  'Dosya taşıma işlemini yap.
  '--------------------------------------------------
  tasi = fileSystemObject.MoveFile(kaynak, hedef)
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba dosya klasör işlemleri