Dosyayı Geri Dönüşüm Kutusuna Göndermeden Sil - Microsoft Excel


Kill metodunu kullanarak tam yolu verilmiş olan bir dosyanın nasıl silinebileceğini gösteren makro kodudur.

Uyarı

Kill fonksiyonu ile silinen dosya çöp kutusuna atılmadan silinmektedir. Silme işlemini yaparken dikkatli olmanızda fayda var, çünkü dosyayı geri getiremeyebilirsiniz.

Kod


Option Explicit

Sub DosyaSil()
  Dim silinecekDosya As String
  On Error Resume Next
  
  silinecekDosya = "C:\arşiv\ornek-dosya.txt"
  Kill silinecekDosya
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Sub DosyaSil()
  '--------------------------------------------------
  'Silinecek dosyanın tam yolunu bir değişkene
  'atayacağız, bu yüzden değişken oluşturduk.
  '--------------------------------------------------
  Dim silinecekDosya As String
  
  '--------------------------------------------------
  'Eğer bir sorun olursa sonraki
  'satırdan devam et.
  '--------------------------------------------------
  On Error Resume Next
  
  '--------------------------------------------------
  'Dosyanın tam yolunu değişkene atadık.
  '--------------------------------------------------
  silinecekDosya = "C:\arşiv\ornek-dosya.txt"
  
  '--------------------------------------------------
  'Kill metodu ile dosyayı siliyoruz.
  '--------------------------------------------------
  Kill silinecekDosya
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba