Dosyayı Verilen Uygulama İle Aç - CSharp


Tam yolu verilen bir dosyayı, yine tam yolu verilen bir uygulamayla açmaya yarayan chsharp kodu alternatifidir.

Kod


void DosyayiVerilenUygulamaIleAc(string dosyaAdi, string programAdi)
{
    ProcessStartInfo startInfo = new ProcessStartInfo();
    startInfo.FileName = programAdi;
    startInfo.Arguments = dosyaAdi;

    Process.Start(startInfo);
}

Etiketler
csharp